INFORMATYCZNE SYSTEMY LOGISTYKI TRANSPORTU

Promotor: dr inż. R. Bucki, prof. nadzw.,

Wykonała: I.Rokowska i logo WSIZ


strona główna
Wyliczenia
Do pobrania
Kontakt NANANANNANANANA